GÖRSEL VE İŞİTSEL KAYITLARA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Ana sayfa > GÖRSEL VE İŞİTSEL KAYITLARA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

GÖRSEL VE İŞİTSEL KAYITLARA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla SMC METAL PLASTİK İNŞAAT SAN. VE. TİC. LTD. ŞTİ. tarafından hazırlanmıştır.

Şirket binamız içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesi, yemekhane, kafeterya, ziyaretçi bekleme salonu, otopark, güvenlik kulübesi ve kat koridorları hizmet alanında bulunan toplam 23 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi bilgi işlem birimi tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre SMC METAL PLASTİK İNŞAAT SAN. VE. TİC. LTD. ŞTİ. nin OSB, 33. Cadde No: 17 Melikgazi / Kayseri adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden recepacer@smcmetal.com.tr veya osmanozmen@smcmetal.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.